Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Taggarkiv cirkulär ekonomi

Möbelbranschen storsatsar på återbruk

Det är rätt ogreppbart egentligen. Visste ni att det i Sverige produceras möbler för ca 23 MILJARDER kronor om året? Ungefär en fjärdedel är kontorsmöbler – vilket beräknas bidra till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter per år.
Varje år slängs samtidigt stora mängder kontorsmöbler, på grund av omorganiseringar eller att möblerna upplevs som omoderna eller slitna.
Det här vill möbelbranschen, sympatiskt nog, råda bot på.

Tillsammans med producenter, kunder och branschföreträdare i två tidigare projekt har man kunnat visa att med cirkulära affärsmodeller – där reparationer och återbruk är viktiga delar av lösningen – går att uppnå en halvering av resursförbrukningen och en minskning av klimatpåverkan med runt 30 procent,