Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Vad betyder färgen i olika kulturer?

Av Posted on Inga taggar 0

Jag brukar tjata om att färgen är biologiskt betingad, vilket innebär att hur vi är konstruerade som människor gör att vi ser och reagerar på färger på ett specifikt sätt. Men ovanpå det biologiska filtret ligger det kulturella filtret. Vilket betyder även om vi har en grundläggande gemensam biologi kommer vi att se på färger olika beroende på vart vi är födda. Gult i Sverige påminner oss om solen och ses tämligen som en positiv färg, skickar du gula rosor till någon i Frankrike betyder det att du vill göra slut och i Kina så ställs alla förbjudna böcker inlindat i ett gult omslag i den gula hörnan för att markera ”fara”. Pantone har gjort en sammanställning över vilka färger som betyder vad i olika kulturer. Skriv gärna nedan vilken färg som betyder vad i just fin kultur.