Den norrländska skogens miljöhjälte

Vad vore livet utan förmultna stockar och gamla träd som ovanliga arter kan leva i? Här är en liten miljöhjälte – huvudpersonen i texten syns längre ner. Foto: Liselotte Lundström

Trägen vinner, heter det. Mats Karström från Vuollerim är själva definitionen av uttrycket.
I 30 års tid har han engagerat sig i miljön, och tagit fram metoder för bedömning av skyddsvärda skogar. År 1987 startade Mats skogsgruppen Steget Före som sedan starten har medverkat till att skydda fler än 100 ur-och naturskogar.
Syftet med Steget Före är att leta upp de mest värdefulla skogarna innan skogsbruket hittat dit. Förr  inventerade man oftast genom att enbart studera strukturer. En skog med stubbar var ingen urskog och därför okej att avverka.
– Det här berättade väldigt lite om naturvärdena. Jag började använda arter som bara trivdes i de skyddsvärda skogarna, särskilt svampar och lavar, varav många sällsynta. Rosentickan blev så småningom en sådan indikatorart som avslöjade värdefulla gammelskogar, berättar Mats Karström för Skogsland.
Det var alltså ett sätt att både rädda utrotningshotade arter och hela skogar. Metoden fungerade så bra att även skogsmyndigheten och skogsbolagen började använda den vid inventeringar.
Nu har Mats lyckats få SCA att avsätta trettiotalet skogar runt om Vuollerim också, under samlingsnamnet ”Vuollerims mångfaldsskogar” – vilket innebär att de inte kommer att avverkas.
Och för allt detta trägna – och ideella – arbete fick han i år Världsnaturfondens utmärkelse ”Årets miljöhjälte – biologisk mångfald”.
Det finns inga ord för hur mycket jag beundrar människor som Mats Karström.

Miljöhjälten Mats Karström. Foto: Saga Sandin/WWF
Miljöhjälten Mats Karström. Foto: Saga Sandin/WWF

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.