Pepp till Paris: Kan de så kan vi!

Sol, vind och vatten kan står för en stor del av vårt energibehov framöver. Foto: Liselotte Lundström
Sol, vind och vatten kan står för en stor del av vårt energibehov framöver. Foto: Liselotte Lundström

Just nu sitter världens ledare och svettas över klimatavtalet i Paris. Enligt den ursprungliga planen skulle avtalet ligga klart igår kväll, men eftersom länderna inte var överens på alla punkter fortsatte förhandlingarna i natt.
I det nya förslaget som presenterades igår kväll hade till exempel kravet på etappmål för utsläpp till 2050, samt minskade utsläpp från flyg och sjöfart, strukits.

Vansinnigt kan man tycka eftersom flyget, till exempel, är den snabbast växande källan till koldioxidutsläpp inom EU. Utsläppen har mer än fördubblats sedan 1990 och i vissa industrialiserade länder står flyget för 10 % av landets totala koldioxidutsläpp!

Som tur är kämpar Sverige och EU för att få tillbaka tydliga målsättningar på alla ovan nämnda punkter.

Men det finns också riktigt roliga nyheter från veckan, och länder som är riktiga föredömen! Här kommer några exempel:

  • 10 afrikanska länder presenterade tillsammans en historiskt oöverträffad klimatsatsning. De vill återskapa 100 miljoner hektar mark fram till år 2030. Målet är att ytterligare 70 miljoner hektar ska skjutas till. Om det lyckas uppskattar World Resources Institute (WRI) att Afrikas årliga koldioxidutsläpp skulle minska med 36 procent de närmaste tio åren!!! Trädplanteringarna minskar inte bara CO2-utsläppen. Eftersom de minskar jorderosion, binder vatten i marken etc bidrar de indirekt till säkrare skördar. Det här är alltså inte bara en satsning för klimatet, utan även en strategi för ekonomisk och social tillväxt.
  • Supermiljöbloggen skrev om föredömet Uruguay: I början av 2000-talet var landet beroende av importerad olja för att möta det inhemska energibehovet. Men för sju år sedan antogs en ny energiplan och i dag kommer 95 % av landets elektricitet från en mix av vatten, vind, sol och biomassa från jordbruk. Fantastiskt!
  • Mer från Supermiljöbloggen: Niederösterreich, Österrikes största förbundsland, påbörjade sina storskaliga investeringar i förnybar el redan 2002. Idag kommer ALL energi i regionen från vattenkraft, vindkraft, biomassa och solkraft. Jag bugar mig!
  • Finansmarknaden, som tidigare varit lite av en bromskloss i klimatförhandlingarna av rädsla för att ekonomin skulle påverkas negativt, är nu påhejare i debatten! Allt fler inser att det inte är hållbart i längden att investera i fossilberoende verksamheter.
  • Många företag går också före politiken och satsar på energieffektivisering, förnybar elproduktion, hållbara transporter och klimatsmart mat.

Det finns problem frågor inom klimatpolitiken, det ska vi förstås inte blunda för, men också en positiv andra och vilja till handlingskraft som inte funnits förut. Låt oss ta tillvara de goda exemplen!
Väntar med spänning på det slutliga avtalsförslaget som presenteras i morgon…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.