Goda miljönyheter som inger hopp!

På tal om det här med positiva nyheter, snubblade över en artikel från Enoch Times nyligen, som listar några goda miljönyheter. Jag tycker de är minst lika viktiga att lyfta fram som alla ”klimatlarm”, eftersom de visar att förändrade beteenden och politiska beslut (satsningar på förnybara energikällor etc) faktiskt ger resultat!

1. De globala utsläppen planar ut
Den globala utsläppskurvan ökar inte längre, utan har stannat av.
– I en värld med 196 länder är det 40 länder som faktiskt minskar utsläppen och i år var första gången som minskningarna översteg de negativa trenderna, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap.
Nästa steg är att faktiskt få den att vända neråt.

2. Solenergi billigare än kol
Solenergi är nu världens billigaste energikälla, vilket gör att incitamenten för att använda fossila bränslen försvinner. Allt fler länder satsar därför på förnybara bränslen.
Exempel: Indien ska fasa ut kolkraften, Kina storsatsar på solenergi och renare städer och mycket tyder på att många afrikanska länder ställer om direkt från dålig/ingen tillgång på energi till sol- och vindenergi.

3. Renare bilism
Det tyska förbundsrådet vill förbjuda bensin- och dieseldrivna bilar med start år 2030. Det norska Stortinget har satt upp mål om att inga nya privatbilar som säljs 2025 ska drivas av bensin eller diesel. Holland, Storbritannien och vissa amerikanska stater inne på samma spår.

4. Miljöfrågan tas äntligen på allvar
Ratificeringen av Parisavtalet har gått på rekordtid. Det visar att de flesta ledare i världen förstår att vi måste värna vår miljö, för att vi människor ska kunna fortsätta leva i hyfsat välstånd även framöver. Om utarmar våra jordar, dödar allt liv i haven och förgiftar luften vi andas, förstör vi också förutsättningarna för vår egen överlevnad.

5. Säkrare kemikalier
Det finns mycket kvar att göra i kampen mot farliga kemikalier. Men det går i rätt riktning. Förr var det upp till myndigheterna att visa att ett ämne var farligt, men ofta hade de inte tillräckligt med information för att kunna utvärdera och kontrollera ämnena. Reachförordningen (EU) vänder på bevisbördan. Nu är det i stället industrin som måste garantera att deras kemikalier är säkra.

Jag är inte så naiv att jag tor att vi bara kan luta oss tillbaka och nöja oss med detta. Vi måste ställa om, från individnivå till global nivå, för att rädda planeten på lång sikt. Men jag är övertygad om vi kan, om vi vill!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.