Hur miljövänlig är du?

Jag har börjat veckan med en riktig nagelbitare: Att kolla hur miljövänlig jag egentligen är.
Jag vet att min familj och jag är bra på vissa saker: Vi har grön el och värme huset med hjälp av luftvattenvärmepump. Vi källsorterar i stort sett allt. Vi åker mycket kollektivt, slänger väldigt lite mat och så vidare. Jag vet också att vi är kassa på vissa saker: Vi har svårt för att avstå den där flygresan vi gör (nästan) varje år, vi köper inte så mycket second hand (även om jag tror att vi konsumerar relativt lite) och vi kör en dieselbil.

Därför var det med lite bävan som jag gick in på sajten Klimatkontot.se – där man alltså kan testa ungefär hur mycket koldioxid man släpper ut per år. Först får man  fylla i ”Snabba svar”, med frågor som täcker in de mest klimatpåverkande utsläppen från din livsstil. Sedan kan man se sitt resultat – och ev välja att fylla i ”Fler frågor tack!”. Om man fyller i de frågorna också blir beräkningen av klimatpåverkan mer komplett. Om man inte gör det används schablonfaktorer för dessa frågor.

Sverige: Vi har ett resultat!
Efter att ha svarat på de snabba svaret visade resultatet att min livsstil genererar cirka 5,2 ton koldioxidutsläpp per år.
Efter att ha svarat på fler frågor var resultatet 4,7 ton koldioxid.

Värt att notera är dock att jag baserade svaren på det senaste året då vi verkligen inte behövt köpa särskilt mycket – vi har till exempel de prylar och de vitvaror vi behöver där hemma och vi har bra (och ganska stora) basgarderober.
Och mycket riktigt är det den där flygresan och det faktum att vi kör bil på diesel som ställer till det. Klickar man på ”Minska min klimatpåverkan” får man nämligen förslag på vad man kan göra för att minska sin klimatpåverkan.
Jag har också loggat in och sparat mina resultat så att jag kan jämföra mellan olika år (nästa år kommer att bli en riktig dipp eftersom vi måste renovera stora delar av nedervåningen i år, pga ett fel i vårt vattenburna värmesystem).

Helt OK, ändå! Enligt WWF är svenskens snitt 11 ton/person. Men vi bör ha kommit ner på 2 ton per person, globalt sett, för att konsekvenserna av den globala uppvärmningen inte ska riskera att bli för stora.

Just Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. Men det finns fler verktyg, bland annat Klimatkalkylatorn.se, som jag dock tycker är aningen ”trubbigare”.

Testa du också, vettja!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.