Simris klarar sig på fossilfri energi

Skånska Simris klarar sig på sol och vind

När man är villaägare är kostnaden för el och värme en sak som bekymrar – eller åtminstone känns viktigt att tänka på. När vi bytte från den oljepanna (!) som var installerad i huset när vi flyttade in, till luft-vatten-värmepump, var engångskostnaden stor – men sedan har vi sparat massor per månad. Vi har förstås valt ”Grön el”.

Numera tror allt fler att vi kommer att kunna klara oss helt på el som kommer från förnybara energikällor. Det vore ju helt fantastiskt. Och det behöver nödvändigtvis inte betyda att vår el blir dyrare. I många länder är det numera billigare med solen som energikälla, än olja eller kol.

Härom dagen läste jag en intressant artikel om skånska byn Simris på Supermiljöbloggen. Där driver Eon ett pilotprojekt som går ut på att utforska om byn Simris kan vara helt självförsörjande på el från sol och vind. För att klara det har företaget byggt ett nytt batterilager och en reservgenerator utanför byn, som kopplats till en anläggning för vindkraft och solceller. På så sätt har man skapat ett så kallat mikronät, vilket innebär att el produceras och konsumeras lokalt utan anslutning till det nationella elnätet.

– Vi tror att detta är framtiden, hela energisystemet står inför en jättestor omställning och vi ser att det är jätteviktigt att få in småskalig förnybar produktion, säger Johan Mörnstam, VD för Eon Energidistribution.

Projektet pågår i tre år och ska bli spännande att följa!