Utställning om våra hav

Design för ett hållbart hav

Svenskt Tenn har sedan några år tillbaka haft utställningar på temat hållbarhet i samarbete med Beckmans och Beijerinstitutet.

I år är havet verkligen i ropet, och fokus för de flesta organisationer som jobbar med hållbarhet. Det har även Svenskt Tenn och Beckmans tagit fasta på i en väldigt fin och lärorik utställning som heter Transformation”. Med filmer, installationer och böcker ger Beckmans elever i Visuell Kommunikation nya ingångar till ämnet.

– Studenterna vill väcka känslor och få oss att tänka till. Genom sina arbeten lyfter de högaktuella frågor som vad överexploateringen av haven leder till, hur det påverkar oss och vad kan vi göra för att förändra situationen, säger Agneta Sundin, kommunikatör på Beijerinstitutet.

Havet – liksom alla ekologiska system (skogar, ängar, dammar och korallrev är andra exempel) – påverkar förstås samhällets och ekonomins utveckling. Hundratals miljoner människor är till exempel beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle. Mer än 38 miljoner människor är direkt anställda inom fiskeindustrin. Och visste du att haven producerar ungefär hälften av allt syre på planeten?

Ändå håller vi på att fylla haven med plast, medan vi redan ”lyckats” döda hälften av allt liv som en gång fanns däri.

Därför: Ju fler som sätter fokus på denna viktiga fråga, desto bättre. Gå dit! Se utställningen! Gör nåt! 🙂