Kontorsmobler

Möbelbranschen storsatsar på återbruk

Det är rätt ogreppbart egentligen. Visste ni att det i Sverige produceras möbler för ca 23 MILJARDER kronor om året? Ungefär en fjärdedel är kontorsmöbler – vilket beräknas bidra till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter per år.
Varje år slängs samtidigt stora mängder kontorsmöbler, på grund av omorganiseringar eller att möblerna upplevs som omoderna eller slitna.
Det här vill möbelbranschen, sympatiskt nog, råda bot på.

Tillsammans med producenter, kunder och branschföreträdare i två tidigare projekt har man kunnat visa att med cirkulära affärsmodeller – där reparationer och återbruk är viktiga delar av lösningen – går att uppnå en halvering av resursförbrukningen och en minskning av klimatpåverkan med runt 30 procent, i jämförelse med dagens system där möbler tillverkas, används och slutligen slängs.

– Vi utvecklade då tillsammans med de deltagande möbelföretagen ett antal cirkulära affärsmodeller som kan leda till både miljömässiga och ekonomiska vinster. Nu vet vi att modellerna fungerar och tar tillsammans med kunder och möbelbransch steget till uppskalning, säger Lars Tööj, projektledare för projektet.

Med stöd från Vinnova fortsätter projektet med att till exempel ta fram ett system för märkning som kvalitetssäkrar och spårar återbrukade möbler. Men också med att ändra attityder:

– Ska vi få till en storskalig förändring så måste vi till exempel öka kompetensen och erfarenheten hos kunder att handla återbrukade möbler istället för nyproducerade,  säger Emma Rex, forskare på RISE.

Än så länge är det alltså främst kontorsmöbler som ingår i projektet. Partners är bland andra Gärsnäs, Swedese, Kinnarps och Input Interiör. Förhoppningsvis kan arbetssättet appliceras även på möbelproduktion för den privata marknaden så småningom.