Veckans goda nyhet: Nu vet forskarna varför så många bin dör!

Det är förstås ingen god nyhet att bin dör. Utan bin, ingen mat. Men jag hoppas att forskarnas nya upptäckt kan leda till att jordbrukare sluta bespruta sina grödor med sådant som vi nu vet dödar våra bin.

Två olika forskargrupper har oberoende av varandra dragit slutsatsen om en av faktorerna som ligger bakom massdöden bland honungsbin och humlor. Och det är två skenbart ofarliga lantbrukskemikalier – Imidakloprid och Thiamethoxam – som dödar bina, enligt Videnskab.dk.

Insektsmedlet Imidakloprid kan förstöra bestånden av drottningar i humlekolonier. Eftersom drottningarna lägger äggen blir deras död även humlornas .

Tiametoksam, som är ofarligt, enligt dokumentation, visade sig påverka bina så att de förlorar sin känsla av riktning och därför dör innan de hittar tillbaka till kupan, enligt forskarna..

Och det är det här jag tycker är så läskigt med kemikalier. Till skillnad från läkemedel – som testas i flera år innan de släpps ut på marknaden – så är det ju typ tvärtom med kemikalier. Så länge man inte hittat tecken på att de är skadliga är det fritt fram att använda dem. Jag blir tokig på sådant!

Det finns förstås fler orsaker till binas död. Till exempel finns det inte längre tillräckligt med blommor som ger pollen och nektar under hela säsongen (bl a på grund av ensidigt nyttjade av markerna). De lider också av bostadsbrist (!): gamla döende trän som är idealiska för många vilda bin är allt mer ovanligt i skogslandskapet. Plus att stressen som bina utsätts för (pga brist på mat, bekämpningsmedel i grödorna etc) gör dem mer mottagliga för sjukdomar orsakade av virus, svampangrepp etcetera.

Det finns många sätt som vi gräver binas  – och vår egen–  grav på. Men jag hoppas och tror ändå att vi kommer att vända trenden. Tack vare forskning som denna.

Läs mer:
Bin och humlor kräver respekt!

Massdöden av bin är löst

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.